Επιλέξτε Γλώσσα:
τηλ: 801 1111 111

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

03.03.2017
H Antipollution ANE ανέλαβε την ναυαγιαίρεση και την…

        H εταιρείας μας Antipollution ANE, η κορυφαία ελληνική εταιρεία στο χώρο της διαχείρισης αποβλήτων ναυτιλίας, όσον…

Οι Άνθρωποί μας

Βασικός πυλώνας της  δύναμής μας  είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας. Πιστεύουμε,  ότι η ανάπτυξη μας επιτυγχάνεται μέσω της προσέλκυσης νέων ταλαντούχων ανθρώπων και παράλληλα μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού σε ζητήματα που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος.
 
Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία μας  απασχολεί στελέχη ποικίλων ειδικοτήτων όπως Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Περιβαλλοντολόγους, Τεχνολόγους Αντιρρύπανσης, Ειδικούς Marketing, Οικονομολόγους, Νομικούς.
 
Οι έμπειροι επόπτες και εργοδηγοί μας αναλαμβάνουν την υλοποίηση κάθε έργου αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του και επιλέγοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό.
 
Παράλληλα, ενθαρρύνουμε και χρηματοδοτούμε τη συμμετοχή του προσωπικού μας σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, μέσω της συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και μέσω της εκπαίδευσης σε πραγματικές συνθήκες.
© 2014 · AntiPollution · All rights reserved
creation by