Επιλέξτε Γλώσσα:
τηλ: 210 42 93 821

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

10.10.2017
Η Antipollution στο Επιστημονικό Συνέδριο'' ERSCP 2017 ''

Η Antipollution συμμετείχε και στήριξε χορηγικά το  Επιστημονικό Συνέδριο ERSCP 2017 (European Roundtable on Sustainable Consumption and Production) , που…

Ballast Water Treatment

Πώς γίνεται η επεξεργασία του Έρματος

Κατά τη διαδικασία φόρτωσης αγαθών στο πλοίο, το έρμα αδειάζει. Κάποιοι μικροοργανισμοί που βρίσκονται στο έρμα είναι δυνατόν να  επιβιώσουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πλοίου. Εφόσον οι περιβαλλοντικές συνθήκες των συναντούμενων υδάτων είναι ίδιες με αυτών από τα οποία αναρροφήθηκαν, οι οργανισμοί αυτοί έχουν μεγάλες πιθανότητες να επιβιώσουν στο νέο περιβάλλον. Στη χειρότερη περίπτωση, αυτοί οι ξένοι μικροοργανισμοί μη έχοντας  φυσικούς εχθρούς, μπορούν να εξαπλωθούν ανεξέλεγκτα και να συνεισφέρουν σε μια μείωση της βιοποικιλότητας. Μπορεί ακόμη να δημιουργήσουν προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία, απώλειες στην αλιευτική παραγωγή ή να προκαλέσουν ζημιές στις παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις και σωληνώσεις και να οδηγήσουν σε μόλυνση της θάλασσας.

Η εργασία μας για την εγκατάσταση Συστημάτων Επεξεργασίας Έρματος, είναι δυνατό να περιγραφεί με 7 – στάδια ως εξής:

  1.  Έλεγχος Διαγράμματος Επεξεργασίας  Έρματος και διαθέσιμου χώρου επι του πλοίου.
  2.  Πρόταση διαδρομής σωληνώσεων και θέσης εγκατάστασης Μονάδας Επεξεργασίας Έρματος.
  3. Επι τόπου επίσκεψη στο πλοίο για επιβεβαίωση της προαναφερόμενης πρότασης και λήψη 3D Laser Scanning.
  4. Βασικός σχεδιασμός και μηχανολογική μελέτη εγκατάστασης.
  5. Διαδικασία αγοράς και προκατασκευής των μηχανημάτων και εξοπλισμού που θα εγκατασταθούν.
  6. Εγκατάσταση της Μονάδας Επεξεργασίας Έρματος.
  7. Παράδοση της Μονάδας Επεξεργασίας Έρματος σε λειτουργία και εκπαίδευση του πληρώματος.

© 2014 · AntiPollution · All rights reserved
creation by