Επιλέξτε Γλώσσα:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

15.01.2018
Ενεργά στο πλευρό των μικρών ασθενών

Ο κ. Βασιλειάδης, πρόεδρος των εταιρειών Antipollution Α.Ν.Ε. και GREEN Α.Ε., βρέθηκε στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη…

Οι Αξίες μας

A.    Στόχος

Στόχος μας είναι η συνεχής ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς των :

 • εγκαταστάσεων υποδοχής για στερεά απόβλητα πλοίων και κατάλοιπα φορτίων – σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων του λιμανιού
 • αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης
 • πρόληψης & αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή
 • διαχείρισης επικινδύνων και μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων
 • διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων .
 • ανακύκλωσης αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησής τους
 • τεχνικών εργασίες αποκατάστασης πράσινου δασών
 • απεντομώσεων & απολυμάνσεων.
 • καθαρισμού και αποκατάστασης χώρων, κτιρίων και εγκαταστάσεων .
 • υπηρεσιών καθαρισμού ακτών
 • υπηρεσίες καθαρισμού επιφάνειας της θάλασσας
 • χειρισμός  αποβλήτων που προέρχονται από ζωικά υποπροϊόντα

Μέσα από συνεργασίες με άλλες εταιρείες στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, η Antipollution δημιουργεί ένα αξιόπιστο δίκτυο που προσαρμόζεται στις ήδη υπάρχουσες ανάγκες του κάθε φορέα και οργανισμού, δημόσιου και ιδιωτικού.

 

B.     Αξίες

Η ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διέπεται πλήρως από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων, της διασφάλισης της εργασίας σε ασφαλές και υγιές περιβάλλον και της ευθύνης απέναντι στη κοινωνία Έτσι, ανάμεσα στις βασικές αρχές της αναπτυξιακής μας πολιτικής και των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, περιλαμβάνονται:

Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία που αφορά :

1) στη προστασία του περιβάλλοντος και στα πρότυπα ποιότητας,

2) στη περιβαλλοντική διαχείριση 

3) στην ασφαλή και σε υγιεινές συνθήκες εργασία.

 • Ο στόχος για συνεχή επιχειρηματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Η προσπάθεια για συνεχή ικανοποίηση των πελατών μας, μέσα από μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας.
 • Η υιοθέτηση του πνεύματος ευθύνης, σταθερότητας, συνεργασίας και αφοσίωσης από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.
 • Η εκμετάλλευση των καινοτόμων και των βέλτιστων τεχνολογιών.
 • Η δημιουργία  επωφελών συνεργασιών με εταιρείες που είναι εξειδικευμένες στον τομέα τους.

 

 

© 2014 · AntiPollution · All rights reserved
creation by