Επιλέξτε Γλώσσα:
τηλ: 801 1111 111

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

19.06.2017
Η Antipollution μεταφέρει το μήνυμα «Μαθαίνω για το…

  Η  Antipollution  με την βοήθεια των παιδαγωγών του 9ου  Νηπιαγωγείου Νέας Φιλαδέλφειας  υποστήριξε και συνέβαλε στην υλοποίηση της εκδήλωσης  στις…

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Antipollution αναγνωρίζει τη σημασία της διαφύλαξης του περιβάλλοντος και δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της σε αυτό, μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004.

Στο πλαίσιο αυτό, η Antipollution  :

  • Συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες νομικές και άλλες απαιτήσεις για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Αξιολογεί τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον μέσω της διεξαγωγής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Παρέχει κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στο προσωπικό της
  • Μειώνει την ποσότητα των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων, διασφαλίζοντας την ασφαλή διαχείρισή τους
  • Προωθεί την ανάκτηση και ανακύκλωση πρώτων υλών από απορρίμματα, μέσω της διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών σε ιδιόκτητη μονάδα επεξεργασίας τους.
  • Εφαρμόζει ένα σύστημα ανακύκλωσης για τα αναλώσιμα προϊόντα  μπαταρίες, toner, μελάνια εκτυπωτών, χαρτόνια και χαρτί
  • Προωθεί την αποδοτική χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων
  • Συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς για την προστασία του περιβάλλοντος
  • Καλλιεργεί την περιβαλλοντική συνείδηση των εργαζομένων, προμηθευτών και συνεργατών της
  • Υποστηρίζει και συμμετέχει σε πρωτοβουλίες και οργανώσεις με σκοπό την περιβαλλοντική προστασία

 

© 2014 · AntiPollution · All rights reserved
creation by