Επιλέξτε Γλώσσα:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

15.01.2018
Ενεργά στο πλευρό των μικρών ασθενών

Ο κ. Βασιλειάδης, πρόεδρος των εταιρειών Antipollution Α.Ν.Ε. και GREEN Α.Ε., βρέθηκε στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη…

Πιστοποιήσεις

 

Διεθνές Πρότυπο για Διαχείριση Ποιότητας ( ISO 9001:2015 )

H Antipollution  εφαρμόζει ποιοτικούς ελέγχους και διαδικασές με στόχο τη συνεχή επίβλεψη και βελτίωση των υπηρεσιών της, αλλά και την πλήρη συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία, καταφέρνει να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των συνεργατών της.Αποκτώντας τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, αποδεικνύουμε εμπράκτως τη δέσμευσή μας, για τη διασφάλιση και διατήριση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών μας, έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων του πελατών μας.

 
 

Διεθνές Πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ( ISO 14001:2015 )

H Antipollution εφαρμόζει όλες τις σύγχρονες πρακτικές που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Αποκτώντας τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, αποδεικνύει την προσήλωση της στην ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος ενώ παράλληλα, εναρμονίζεται απόλυτα με τα σχετικά νομοθετικά πλαίσια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 
 

Διεθνές Πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγιεινής και Ασφάλειας( OHSAS 18001: 2007 )

H Antipollution εφαρμόζει αποτελεσματικά όλες τις υποχρεώσεις της σχετικά με την Υγιεινή και της Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο. Τα Συστήματα Διαχείρισης ΕΥ&Α είναι βασισμένα σε πρότυπα που ορίζουν με ακρίβεια τη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης της εταιρείας στον τομέα της ΕΥ&Α σε όλες τις δραστηριότητες της, σύμφωνα πάντα και με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

 
 

Διεθνές Πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ( SA 8000:2014 )

H Antipollution  ικανοποιεί απόλυτα τι απαιτήσεις κοινωνικής υπευθυνότητας μέσω εφαρμογής ενός πρότυπου Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αποκτώντας τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, αποδεικνύουμε ότι η εταιρία, παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, σεβόμενη απόλυτα τα δικαιώματα των εργαζομένων της.

 
 

Διεθνές πρότυπο Συστήματος διαχείρισης αποβλήτων πλοίων (ISO16304:2013)

 

 
© 2014 · AntiPollution · All rights reserved
creation by