Επιλέξτε Γλώσσα:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

15.01.2018
Ενεργά στο πλευρό των μικρών ασθενών

Ο κ. Βασιλειάδης, πρόεδρος των εταιρειών Antipollution Α.Ν.Ε. και GREEN Α.Ε., βρέθηκε στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη…

Συμμετοχές σε Οργανισμούς

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Με στόχο τη συνεχή ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις και πρακτικές που εφαρμόζονται στη διαχείριση των αποβλήτων - τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο - αλλά και τη δημιουργία εποικοδομητικών συνεργασιών, η Antipollution συμμετέχει ενεργά σε εθνικούς και διεθνείς διακεκριμένους Οργανισμούς, όπως:

HELMEPA
Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί κοινή πρωτοβουλία των Ελλήνων ναυτικών και πλοιοκτητών, για εθελοντική δέσμευση προστασίας των ελληνικών θαλασσών από τη ρύπανση. Στόχος της είναι η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στο χώρο της ναυτιλιακής βιομηχανίας που να συμπληρώνει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την πρόληψη της ρύπανσης και την ασφάλεια στη θάλασσα.

ΕEΔΣΑ
Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, η οποία ιδρύθηκε το 2000, με σκοπό την προαγωγή της χρήσης αποδεκτών μεθόδων και συστημάτων για την καλλιέργεια των σχετικών επιστημονικών μεθόδων και εφαρμογών για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, την προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος και την προστασία και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.

ΕUROSHORE
Ένωση Φορέων Παροχής Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου στην Ευρώπη και διεθνώς που ιδρύθηκε το 1998. Κύριος σκοπός της Euroshore, είναι η προώθηση στη ναυτιλιακή βιομηχανία, της χρήσης των Λιμενικών Εγκαταστάσεων Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου, οι οποίες λειτουργούν για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ορθής και ασφαλούς διάθεσης των αποβλήτων αυτών.

ISWA
International Solid Waste Association, η οποία ιδρύθηκε με στόχο την προώθηση της βιώσιμης και επαγγελματικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με σεβασμό στο περιβάλλον.

ISCO
International Spill Control Organization, η οποία ιδρύθηκε με στόχο της αύξηση της ετοιμότητας αλλά και της συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο στο πεδίο αντιμετώπισης συμβάντων διαρροής χημικών και πετρελαιοειδών. Επίσης με στόχο την ανάπτυξη της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας.

© 2014 · AntiPollution · All rights reserved
creation by