Επιλέξτε Γλώσσα:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

15.01.2018
Ενεργά στο πλευρό των μικρών ασθενών

Ο κ. Βασιλειάδης, πρόεδρος των εταιρειών Antipollution Α.Ν.Ε. και GREEN Α.Ε., βρέθηκε στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη…

Υπηρεσίες Θαλάσσης

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η διαχείριση των αποβλήτων περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων κάθε είδους - δηλαδή τα αστικά απόβλητα και τα εμπορικά/βιομηχανικά απόβλητα - καθώς και την ελεγχόμενη και περιβαλλοντικά αποδεκτή διάθεση τους.

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι βασικός παράγοντας για την διατήρηση της δημόσιας καθαριότητας και, κατά συνέπεια, για την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι πόλεις με μεγάλο πληθυσμό θα ήταν σχεδόν αδύνατον να κατοικηθούν χωρίς αυτές τις υπηρεσίες. Έτσι, οι εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων αναλαμβάνουν να συλλέγουν, να μεταφέρουν και να διαθέτουν τα απόβλητα σε κατάλληλους αποδέκτες, προκειμένου οι κατοικημένες περιοχές να τηρούν τους κανόνες καθαριότητας και υγιεινής. Αυτό, για να επιτευχθεί, βάζει σε εφαρμογή διάφορες μεθόδους διάθεσης των αποβλήτων, χρησιμοποιώντας εκατοντάδες οχήματα μεταφοράς και χιλιάδες εργαζόμενους.

© 2014 · AntiPollution · All rights reserved
creation by