Επιλέξτε Γλώσσα:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

15.01.2018
Ενεργά στο πλευρό των μικρών ασθενών

Ο κ. Βασιλειάδης, πρόεδρος των εταιρειών Antipollution Α.Ν.Ε. και GREEN Α.Ε., βρέθηκε στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη…

Υπηρεσίες Υποδοχής Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Ευκολίες και Εγκαταστάσεις Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου

 
H Antipollution συλλέγει, μεταφέρει και επεξεργάζεται τα στερεά απόβλητα πλοίων και τα κατάλοιπα φορτίων πλοίων. Τα στερεά απόβλητα πλοίων και τα κατάλοιπα φορτίων πλοίων ορίζονται σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση MARPOL 73/78, ANNEX Ι, ΙΙΙ &V. Η Antipollution μετά την πρώτη ανάληψη έργου με αντικείμενο την παροχή Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου, το 1983, στον Λιμένα του Πειραιά, μέσω διεθνών ανοιχτών διαγωνισμών, επέκτεινε τη δραστηριότητα της, εξυπηρετώντας σήμερα τα μεγαλύτερα ελληνικά λιμάνια, καθώς και πλήθος ιδιωτικών εγκαταστάσεων, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια
 
ΙΜΟ
 
Η παροχή ολοκληρωμένων ευκολιών και εγκαταστάσεων υποδοχής για τη συλλογή των αποβλήτων πλοίων, υπόκειται στη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα πλοία του 1973,  (Διεθνή Συνθήκη MARPOL 73/78), η οποία υιοθετήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας (IMO). Οι διαδικασίες υποδοχής, συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και απόθεσης πρέπει να ακολουθούν ένα Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων, με σκοπό τη σταδιακή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τέτοιων δραστηριοτήτων. Το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος του λιμανιού και τους τύπους των πλοίων που εξυπηρετούνται σε αυτό. Το σχέδιο εκπονείται και εφαρμόζεται από την Antipollution για κάθε λιμάνι χωριστά και καλύπτει όλα τα είδη αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από τα πλοία. Το Σχέδιο αναθεωρείται και επανεγκρίνεται κάθε τρία χρόνια ή μετά από  σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του λιμένα σύμφωνα με την ΚΥΑ 8111.1/41/09

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

© 2014 · AntiPollution · All rights reserved
creation by